Les amis de l'orgue de Saint Laurent de Cambo

LEGEZKO AIPAMENAK

English Français Español

Argitaldaria

« Kanboko Jondoni Laurendi Organoaren Lagunak » webgunea izen bereko Elkartearen eskuz argitaratua da: Zerbitzu Anitzeko Zentroa Herriko Etxeko etorbidea, 14 64250 KANBO

SIRET: 847 896 644 000 14

Harreman orria erabil dezakezu

Argitalpen arduraduna

Dominique Gonand

Webgunearen argitaldaria

Dominique Gonand

Ostatatzailea

Gandi sas 
63-65 boulevard Masséna
75013 paris
Siren 423 093 459
RCS Paris
Contact: direction@gandi.net / www.gandi.net

Zure datuak

Zure izen-deiturak eta helbide elektronikoa utziz igortzen daukuzun mezua, soilik « Kanboko Jondoni Laurendi Organoaren Lagunak » Elkarteak erabiliko du trukaketetarako.

Noiznahi galdegin dezakezu Elkarteari zure helbide elektronikoa bere harreman fitxategitik ezabatzea.

English Français Español